Selvevaluering 

Vittrup Fri Fagskole har i starten af skoleåret 2021/22 foretaget
den obligatoriske årlige selvevaluering af elevernes tilfredshed med tilbuddet,
ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) § 2 stk. 7.