Bopraktik

På Vittrup Fri Fagskole har eleven mulighed for at afprøve sig selv i forhold til, hvordan det er at have sin egen lejlighed og bo for sig selv.

Forløbet har til hensigt at klæde eleven bedst muligt på til at komme ud at bo selvstændigt i egen bolig og fungere optimalt der. Det vil sige, at eleven får et indblik i og ansvar for dagligdagens udfordringer. Overgangen til selvstændig bolig kan blive afprøvet i trygge omgivelser, hvor det er muligt at få hjælp og støtte til de udfordringer der opstår undervejs.

Skolen råder over en flot to plans lejlighed der er beliggende i forlængelse af en af skolens elevfløje.
Et standardforløb strækker sig over 14 dage, og hvis man har lyst kan man søge om endnu et forløb. I løbet af de 14 dage bliver eleven oplært og opnår en basisviden i budgetlægning, madplaner, indkøbslister, praktisk madlavning, at tage offentlig transport og handle ind på egen hånd samt rengøringsrutiner både daglige og ugentlige. 

Eleven vil sammen med kontaktpersonen indarbejde en struktur for sin dagligdag f.eks. via ugeskema, så der opnås en forståelse for, hvorfor det er vigtigt med struktur i dagligdagen. Der arbejdes med at indarbejde en døgnrytme med fokus på at passe sine forpligtelser som skole, fritidsjob eller praktik, og en fornuftig døgnrytme med fokus på kost og søvn.

Eleven får støtte og vejledning til at planlægge en sund og næringsrig kostplan ud fra individuelle behov og evner.
Kontaktpersonen støtter og vejleder eleven ift. aftensmåltider, men eleven står selvstændigt for tilberedelse af morgenmad og aftensmad mens frokost sker som vanligt med skolens øvrige elever.

Eleven får støtte og vejledning i at tage ansvar for den daglige rengøring og oprydning. Der arbejdes med at opbygge gode rengøringsrutiner, eleven opnår basisviden om køkkenhygiejne og hvordan og hvor ofte man rengør lejlighedens øvrige rum.

Når eleven føler sig tryg og oplever at kunne klare sig selv i botræningen, udvikler eleven gennem de praktiske og visuelle erfaringer, kompetencer der fører til et større selvværd og gåpåmod i forhold til at komme i egen bolig.