Bopraktik

Det er nu muligt som elev at afprøve hvad det vil sige at bo i egen lejlighed og selv at skulle tage ansvar for mad, økonomi, rengøring osv.

Skolen har nemlig en lejlighed som elever på skift kan flytte ind i. Her flytter en elev ind i 14 dage og skal selv sørge for madlavning, økonomi, rengøring og alt det praktiske i lejligheden.
Eleven skal i løbet af de 14 dage invitere nogle venner eller familie på spisning i lejligheden.

Der er en ansat knyttet til tilbuddet, så der vil naturligvis være støtte og hjælp af hente.

Dette tilbud er oplagt til de elever der efter opholdet på Vittrup Fri Fagskole skal ud og bo for sig selv. Der er mulighed for at øve sig i at bo alene, og man kommer ind i rutiner for hvordan tingene skal gøres.