Personale
Casper Nellemann

Casper Nellemann

Forstander

Matilde Nørgaard

Matilde Nørgaard

Matematiklærer

Kamilla Nyeng

Kamilla Nyeng

Praktik- og fritidsjobkoordinator

Karina Kristensen

Karina Kristensen

Sekretær og bogholder

Dorte Isager

Dorte Isager

Morgenmor

Filip Mariegaard

Filip Mariegaard

Pedel

Nikolaj Grønberg

Nikolaj Grønberg

Håndværk og Erhverv, dansklærer, misbrugskonsulent og AMR

Mikkel Stenkær

Mikkel Stenkær

Game Design, marketing, IT og SoMe

Peter Bastholm

Peter Bastholm

Håndværk og Erhverv

Kathrine Lynge Iversen

Kathrine Lynge Iversen

Care og Psykosocial støtteperson på rød fløj

Bjarne Nielsen

Bjarne Nielsen

Gastronomi og Event

Mette-Lise Filholm Lange

Mette-Lise Filholm Lange

Støtteperson og rød fløj

Stig Jonstrup Jørgensen

Stig Jonstrup Jørgensen

Care

Brian Øelund

Brian Øelund

Pedel

Thomas Bast Jensen

Thomas Bast Jensen

Håndværk og Erhverv og TR

Charlotte Godsk

Charlotte Godsk

Aftenvagt, køkken og støtteperson

Frode Wøjcik-Jonasson

Frode Wøjcik-Jonasson

Musik, dansk og nattevagt

Per Vestergaard

Per Vestergaard

Aften- og nattevagt

Ann-Marie Guldager Larsen

Ann-Marie Guldager Larsen

Rengøring og blæksprutte

Eva Wimmer

Eva Wimmer

Aften-, natte- og weekendvagt

Carsten Jung

Carsten Jung

Care og støtteperson

Vivi Petersen

Vivi Petersen

Køkkenleder

Amanda Stellan Wittrup

Amanda Stellan Wittrup

Aften-, natte- og weekendvagt

Magnus Beermann

Magnus Beermann

Natte- og weekendvagt

Lars Nedergaard

Lars Nedergaard

Aften-, weekend- og nattevagt

Kasper Beloua

Kasper Beloua

E-sport

Helene Drewsen

Helene Drewsen

Gastronomi og Event

Signe Tvilling Nyholm Thomsen

Signe Tvilling Nyholm Thomsen

Aften-, natte- og weekendvagt

Anne Marie Trolle

Anne Marie Trolle

Administration

Eva Brinch Hansen

Eva Brinch Hansen

Aften- og weekendvagt

Stephanie Mark Dahl

Stephanie Mark Dahl

Aftenvagt

Trine Molin

Trine Molin

Køkken