Værdigrundlag

Vittrup Fri Fagskole, er en erhvervsforberedende kostskole, hvor vægtningen af almen dannelse, fællesskabet og nye redskaber til mestring af eget liv, giver dig lyst, energi og motivation til at fortsætte i en erhvervsuddannelse og tage ansvar for dit liv generelt.

Vittrup Fri Fagskole bygger på fællesskab, ligeværd, tillid og åbenhed. Skolen giver dig mulighed for, at styrke dine personlige, sociale og faglige kompetencer i rammer, som er både trygge og udfordrende.

Uanset den enkelte unges baggrund og erfaringer, vil den unge blive mødt med tillid, anerkendelse og respekt.

Vi ser på det hele menneske og lærer de unge rummelighed, tolerance, dialog og demonstrerer styrken i mangfoldighed.

Vi har tænkt 360˚ rundt, til gavn for dig, for mig og for os alle. Vi har et særligt fokus på dit potentiale og vi har en særlig evne til, at bringe det i spil til stor gavn for dig og for alle andre. Her får du tryghed, anderkendelse og succes. Det vil hjælpe dig i uddannelse og vil skabe værdi i dit liv generelt.

Pædagogisk profil

Vittrup Fri Fagskole har en stærk pædagogisk profil, hvor alt samvær og alle relationer hviler på den narrative teori og en løsningsfokuseret tilgang. Det er ganske enkelt en bestemt måde at være i verden på – nysgerrig, lyttende, anerkendende, ansvarlig og rummelig med stærkt fokus på ressourcer og potentialer, der gennemsyrer hele skolens fundament.

Mange unge, der søger Vittrup Fri Fagskole, har haft mere eller mindre succes med de skole- og uddannelsestilbud de har haft – også du kommer med dine egne narrativer (historier) som rummer værdifulde ting. Ens for alle er, at du og andre kommer med kompetencer og potentialer som vi på skolen vækker til live og bringer i spil.

De unge vil blive mødt, der hvor de er og opleve, at det de kommer med har væsentlig værdi. De unge mødes anerkendende med accept af indre kompetencer – der på skolen bliver til indre styring.

På skolen har vi en løsningsfokuseret tilgang til de unge, hvilket betyder at alle samværsformer er præget af energi, livslyst, mestring og varme. Der er fokus på kompetencer og potentialer – der er fokus på det de unge i forvejen kan og vil. Samtidig vækker vi yderligere en interesse for skole, samvær, uddannelse og liv generelt.