Skolegang

På Vittrup Fri Fagskole, får du et år i flotte omgivelser mellem Børglum Kloster og Vesterhavet.
Skolen er beliggende i et område præget af landbrug, og åbne vidder. Her er højt til loftet, og plads til udfoldelse.
Vittrup Fri Fagskole indgår i et tæt samarbejde med lokalsamfundet, som du på skolen også vil blive en stor del af.

Skema

Skemaet på Vittrup Fri Fagskole er meget individuelt fra elev til elev. Elever har forskellige behov, og derfor er skemaerne også lavet specielt for den enkelte elev.

Et standardskema ser ud som vist her, hvor der hver mandag og torsdag er Erhvervslinjer, hvor man kan vælge mellem:
Gastronomi og Event
Håndværk og Erhverv
Care
Game Design

Tirsdag og fredag er der valglinjer, hvor man blandt andet kan vælge mellem:
E-sport
Event
Køkken
Skating
Kreativt værksted 
Musik
Idræt
Bordbrætspil
… og flere andre linjer.

Hver morgen fra 08:00 – 09:30 er der morgentimer, hvor man kan have dansk og matematik, både med og uden prøve. Du har også her mulighed for at vælge engelsk uden prøve. Hvis ikke du skal have dansk og/eller matematik, kan du vælge mellem guitar, scooter, fitness, kreativ håndværk,  flytte hjemmefra, Hero Quest, badminton og meget mere.

Når elever skal i praktik bliver de taget ud af skemaet en halv eller hel dag, alt efter hvad der bliver aftalt med praktikstedet.