Botilbud – Vittrup Kirkevej 59

Vittrup Fri Fagskole har haft succes med, at de fleste fagskoleelever, efter endt ophold på skolens øvrige tilbud, forlader skolen med mod og parathed til uddannelse eller job. Men har også erfaret at netop overgangen for nogle elever kan opleves belastende i en sådan grad, at der sker sammenbrud i deres videre forløb. I evalueringer af elevernes forløb viser årsagen sig ofte forbundet med belastninger ift. at håndtere almindelig daglig levevis, hvilket går ud over overskuddet til at finde løsninger, når tingene bliver svære. Eks. økonomi lektier, fritidsjob, planlægning, post, koordinering i støttende netværk mv. 

Støttet af husets pædagogiske personale indgår eleven  i madlavning, rengøring, indkøb, budget, regnskab og andre gøremål, sideløbende med at de støttes i at gennemføre deres uddannelsestilbud og evt. fritidsjob.


Huset er indrettet med 5 værelser, og eleven har eget værelse.

Et helhedsorienteret tilbud
med fokus på et ungdomsliv med job og uddannelse. 

Et ophold på Vittrup Kirkevej kan betragtes som en ekstra linje til fagskolens elever, hvor målet er at lære at klare sig selv i overgangen til voksenlivet. Tilbuddet er en ekstra øvebane til at tage øget ansvar for sig selv, men også øvrige elever i husstanden.

Hovedfokus er at understøtte elevens parathed til at bo selv, samtidig med at de deltager i uddannelse 0g/ eller job.Rammen på Vittrup Kirkevej bygger på en turnus, hvor eleverne skiftevis mødes med personalet og står for madlavning, indkøb, koordinering osv. 

Dagligdagen er tilrettelagt sådan, at eleverne spiser morgenmad sammen og får startet dagen på en positiv måde. Sammen følges eleverne til skolen (ca 250 meter), hvor de følger undervisningen, sammen med øvrige fagskoleelever.

Om eftermiddagen kan eleven vælge at gå på Vittrup Kirkevej, men har også mulighed for deltage i fællesskabet på skolen.

Efter aftensmaden og oprydning, vil eleverne igen kunne deltage i fritidslivet på fagskolen. Her vil værkstederne være åbne for aktiviteter. Det er også muligt at lave lektier med støtte fra personalet eller hygge, spille spil etc.

Lyder det spændende?