Erasmus+

Erasmus+

Overordnede målsætninger EU-Kommissionens politiske visioner for Erasmus+

  • Programmet skal understøtte uddannelsesmæssig, faglig og personlig udvikling blandt borgere og herved bidrage til vækst, jobs, social sammenhængskraft og europæisk identitet 
  • Programmet skal være et nøgle instrument i skabelsen af et fælles europæisk uddannelsesområde og understøtte europæisk strategisk samarbejde inden for uddannelse
  • Programmet skal promovere læringsmobilitet (KA1) og fremme samarbejde, inklusion, innovation og kreativitet inden for uddannelse (KA2)

 

Hvad er de særlige prioriteter fra 2021-2027

Inklusion og mangfoldighed – man vil modvirke sociale, økonomiske, kulturelle,    læringsmæssige, geografiske og helbredsmæssige barrierer for deltagelse i Erasmus+-programmet. 

 

  • Digital omstilling – man vil sikre/styrke brugen af digital/blended learning. 
  • Bæredygtighed – man vil styrke den grønne omstilling.
  • Aktivt medborgerskab – man vil styrke europæisk sammenhængskraft og identitet. 

 

Vittrup Fri Fagskole er akkrediteret til Erasmus+ programmet for perioden 2023-2027 med følgende objectives:

 

Objective 1

Inklusion

Udvikling af medarbejderes kompetencer til at undervise elever med særlige behov. 

 

Skolens stab af medarbejdere, er den altoverskyggende ressource og det er udvikling af denne, som kan sikre fremgang og udvikling. Ved at sikre medarbejdernes kompetencer ikke stagnerer eller stopper med at følge erhvervslivets udvikling, sikrer vi samtidig kvaliteten af undervisningen og derigennem elevernes udbytte af opholdet på skolen.

Via dette objective, vil vi sende undervisere på kurser og job-shadowing på udenlandske skoler, og derigennem skabe kompetencer, de kan bruge herhjemme på skolen. Vi vil udforske muligheden for at sende undervisere ud på udenlandske arbejdspladser, samt specialisere og opsnappe viden om, hvad der kræves.

 

Vi forventer, at det første projekt kan være klar senest august 2023, hvor vi ligeledes forventer at se udviklingen hos medarbejderne. På den lange bane forventer vi, at resultaterne begynder at vise sig, når medarbejderne begynder at integrere de kompetencer, de har tilegnet sig i undervisningen.

 

Objective 2

Vi vil styrke uddannelsernes kvalitet ift. forberedelse til det moderne erhvervsliv, men fortsat med den enkelte elevs behov og udfordringer i fokus.

 

Vi vil i fremtiden tage på mobilitetsprojekter, fordi vi gerne vil vise eleverne andre erhvervs- kulturer, men også nogle af de muligheder, der er i europa for at komme ud på eventyr og dermed kvalificere sig både menneskeligt og kompetencemæssigt. Vi har i vores korte levetid som skole haft flere eksempler på elever, som overvejede at rejse ud i verden for at arbejde, men sprang fra på grund af manglende mod og erfaring. Med mobilitetsprojekterne, vil vi kunne vise eleverne, at det ikke er så farligt at rejse. Vi har mange elever, som aldrig har været uden for den danske grænse. Vores erhvervsrelaterede mål for skolen, passer rigtig godt med muligheden med Erasmus +, hvor vi kan komme ud i praktik og opleve andre erhvervskulturer.

 

Vi forventer ved en akkreditering, at undervisningen på alle linjer skal af sted, og allerede efter godkendelsen modtages, målrettes den kommende rejse. I faglige teams og undervisning på skolen, forventer vi at se effekter inden for 3-12 måneder, efter at aktiviteterne er opstartet. Eleverne, som skal med på første tur, er ikke optaget endnu, så den målrettede undervisning vil ikke være helt tydelig før efter sommerferien 2023. Vi vil se resultater i vores markedsføring og visitation af elever. 

 

Objective 3 

Fokus på bæredygtighed og digitalisering i undervisningen.

 

Mange af vores elever kommer fra familier og et miljø, hvor fokus og overskud ikke er til at gøre en væsentlig indsats for, at bæredygtighed og digitalisering bliver prioriteret. Ved at opkvalificere undervisernes evne til at indtænke bæredygtighed og digitalisering i hverdagen og undervisningen, vil vi kunne skabe forståelse og motivation for bæredygtighed. Indsatsen vil ikke blot målrette sig undervisningen, men også via nudging, ændre alle skolens brugeres vaner og rutiner  i en mere bæredygtig retning. Vi vil kombinere de to aspekter, således at digitalisering kan skabe en mere bæredygtig drift af skolen, men også en mere bæredygtig adfærd og fremtid for den enkelte elev. For at opnå dette vil mobilitetsprojekter for underviserne kunne skabe den knowhow der skal til, men også inspiration og motivation til at nytænke. Ligeledes vil det være en god mulighed, at vi kan sende elever i udveksling på skoler, der har gode erfaringer med at integrere en bæredygtigheds-vinkel.

 

Objective 3 er projekter som ikke er udelukkende er holdt op på en akkreditering, men tiltag og undervisning, som kan implementeres allerede fra nu. For at gøre projekterne innovative, vil det kræve, at vi opkvalificeres og søger ny viden/ inspiration uden for vore egne mure.Derfor vil resultaterne komme i forskellige etaper og  vi forventer, at allerede ved udbredelsen af en eventuel akkreditering, vil mange ændre fokus og dermed skabe små projekter i retningen af bæredygtighed og digitalisering.