Dansk og matematik

Med udgangspunkt i linjerne bliver det praktiske arbejde sat i højsædet, da vi tror på, at læring bedst sker gennem hands-on undervisning.

Derfor vil dansk og matematik spille sammen med linjerne og skabe baggrund for det praktiske.

Minimum en tredjedel del af undervisningen er praktisk. Du kommer til at arbejde kreativt og innovativt.

Har du ikke bestået 9. klasses afgangsprøve i dansk og/eller matematik, har du mulighed for at gøre dig klar hos os.
Vi tilbyder nemlig målrettede forløb til dig, der har brug for at fordybe dig yderligere i dansk og/eller matematik for at blive klar til eksamen.

Man kan også deltage i dansk og matematik hvis man allerede har 9. klasses eksamen. Vi har både hold der skal til eksamen og hold der gerne vil holde dansk og matematik ved lige. 

Matematik

Med udgangspunkt i praksisnær undervisning bliver matematikken brugt i værkstederne, i køkkenet eller i haven. Således er matematikundervisningen en kombination af teori og praksis.

Der tages udgangspunkt i hovedelementerne i matematikken, nemlig tal og funktioner, geometri og økonomi.
Der er matematik i alt, så kun din nysgerrighed sætter grænser for hvad vi kan regne på.

Undervisningen inddrager ligeledes privatlivets almene problemstillinger, såsom at skulle sætte sig ind i budgetplanlægning, låne udsigter, forsikrings- og A-kasse beregninger. Herved anvendes matematikken direkte som et værktøj til at gøre hverdagens udfordringer og problemstillinger lettere.

Eleverne oplever, at matematik kan være praksisnær, forståelig og løse mange opgaver i uddannelseslivet, arbejdslivet og privatlivet.

Dansk

Dansk tager her på skolen udgangspunkt i relevante og praksisnære udfordringer.

Du kommer til at arbejde med:

Tekniske fagbegreber, jobsøgning, og ansøgningsskrivning, informationssøgning om valg af materialer, læsning af manualer, sikkerhedsregler og brugsanvisninger etc. Mundtlige fremstillingsformer, fx forskellige former for redegørelse, samtaleanalyse, rollespil, kropssprog og personlig fremtræden.

Genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema, motiv, sprog, og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer.

Fagtekster og essays

Billeder

Skriveprocessen med hensyn til indhold, form, og publicering

Lyder det spændende?