9. klasse i dansk og matematik

Med udgangspunkt i linjerne bliver det praktiske arbejde sat i højsædet, da vi tror på, at læring bedst sker gennem hands-on undervisning.

Derfor vil dansk og matematik spille sammen med linjerne og skabe baggrund for det praktiske.

Minimum en tredjedel af undervisningen er praktisk og du kommer til at arbejde både kreativt og innovativt.

Har du ikke bestået 9. klasse afgangsprøven i dansk og/eller matematik, har du mulighed for at gøre dig klar hos os og gå til prøver.
Vi tilbyder nemlig målrettede forløb til dig, der har brug for at fordybe dig yderligere i dansk og/eller matematik for at blive klar til at bestå FP9 afgangsprøven.

Man kan også deltage i dansk og matematik, hvis man allerede har 9. klasses eksamen og ønsker at vedligeholde sit faglige niveau. 

Matematik

Med udgangspunkt i praksisnær undervisning bliver matematikken brugt i værkstederne, i køkkenet eller i haven. Således er matematikundervisningen en kombination af teori og praksis.

Der tages udgangspunkt i hovedelementerne i matematikken, nemlig tal og funktioner, geometri og økonomi.
Der er matematik i alt, så kun din nysgerrighed sætter grænser for hvad vi kan regne på.

Undervisningen inddrager ligeledes privatlivets almene problemstillinger, såsom at skulle sætte sig ind i budgetplanlægning, låne udsigter, forsikrings- og A-kasse beregninger. Herved anvendes matematikken direkte som et værktøj til at gøre hverdagens udfordringer og problemstillinger lettere.

Eleverne oplever, at matematik kan være praksisnær, forståelig og løse mange opgaver i uddannelseslivet, arbejdslivet og privatlivet.

Dansk

Dansk tager her på skolen udgangspunkt i relevante og praksisnære udfordringer.

Du kommer til at arbejde med:

Tekniske fagbegreber, jobsøgning, og ansøgningsskrivning, informationssøgning om valg af materialer, læsning af manualer, sikkerhedsregler og brugsanvisninger etc. Mundtlige fremstillingsformer, fx forskellige former for redegørelse, samtaleanalyse, rollespil, kropssprog og personlig fremtræden.

Genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema, motiv, sprog, og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer.

Fagtekster og essays.

Billeder.

Skriveprocessen med hensyn til indhold, form, og publicering.

Lyder det spændende?