Undervisningsmiljøvurdering

Plan for Vittrup Fri Fagskoles undervisningsmiljøvurdering
Vittrup Fri Fagskole er etableret med opstart den 22/10 2017. Skolen har overtaget
Vittrup Efterskoles bygninger, som siden efterskolen lukkede i 2013, har stået tomme. Det
betyder naturligvis at skole har og stadig gennemgår en omfattende renovering og udbedring.
Som godkendt Fri Fagskole, skal vi have en undervisningsmiljøvurdering. Bekendtgørelsen for
denne lyder:
Eleverne og studerende på en skole og uddannelsesinstitutioner har ret til et godt
undervisningsmiljø, som skal fremme deres muligheder og læring. Det fremgår af ”Lov om
undervisningsmiljø” fra 2001.
Det har vi på Vittrupskolen Fri fagskole alle intentioner for at opfylde. Det er vores oplevelse at
et godt miljø for eleverne både i undervisning, men også i fritiden og den pædagogiske
tilrettelagte del, er grundlaget for vores eksistens.
En undervisningsmiljøvurdering skal indeholde følgende:
● Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø
● Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer
● Udarbejdelse af en handlingsplan, hvoraf det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de
konstaterede problemer skal løses
● Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
Kortlægning af:

Fysiske undervisningsmiljø:
Vittrupskolen Fri Fagskoles undervisningsmiljøer er opdelt i to typer. En praktisk og teoretisk opbygning og indretning. De praktiske undervisningslokaler (værksteder) er opbygget med diverse praktiske værktøjer og arbejdsstationer, kombineret med stationer hvor der er mulighed for teoretisk undervisning. Det er målet at undervisningen foregår via en veksling mellem de to undervisningsmetoder.
De teoretiske lokaler er opbygget efter et klassisk klasseværelse miljø. Lokalerne er ny renoveret og fremstår meget flotte. Her er tavle, projektor, borde og stole etc.
Vi har ambitioner om at skabe mere moderne og kreative fysiske rammer, når skolen kommer i drift.
Lokalerne til den pædagogiske tilrettelagte undervisning, er blandt andet vores biograf, vores hal, spisesal og hyggekroge. Disse lokaler undergår en løbende renovering og opbygning. Alle lokaler opbygges efter undervisnings behov og skal skabe imødekommende og trygge rammer.
De fysiske rammer er etableret således de ung, har rig mulighed for at skabe små fælleskaber rundt omkring på skolen. Det er fx små stuer med tv/PlayStation, bibliotek, fitnessrum.

Psykisk undervisningsmiljø:
Det psykiske undervisningsmiljø hænger tæt sammen med det fysiske og æstetiske. Vittrupskolens psykiske undervisningsmiljø er opbygget efter elevernes behov for små rum, tryghed og overskuelighed.
Det psykiske undervisningsmiljø, skaber en ro og stabilitet, hvilket gør at de unge mennesker har mod og lyst til at indgå i socialaktiviteter. Her er plads til at skeje lidt ud og dyrke de forskelligheder de unge har. Ved et trygt undervisningsmiljø oplever vi at de unge mennesker opnår stigende: indlæringen, trivslen, humør, selvtillid og selvværd.

Æstetisk undervisningsmiljø:
Vi har ønske om en lys, indbydende og luftig skole. Der er ”højt til loftet” i mere end en forstand! De hvidmalede vægge overlader det til eleverne at sætte kulør på skolen.
Samtidig har vi ønsket at byde eleverne på velordnede forhold, hvor det altid forekommer ryddeligt og ordentligt. Mange af eleverne kommer fra hjemlige forhold, hvor orden absolut ikke præger hverdagen – så har de brug for at møde orden i skolen.
Vores kunst på væggene, bære stort præg af den lokale forankring som skolen har i nærmiljøet. Vi søger altid efter lokale kunstnere og keramikere som kan og vil udstille på skolen. Vi går meget op i at fortælle en god historie og gerne med en lokal eller vendsysselsk drejning.
Vi vil gerne opnå en hjemlig atmosfære på skolen, som dels skal give de unge mennesker en oplevelse af tryghed, men også skabe ejerskab for stedet.

Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer
Ledelsen og underviserne har løbende dialog med eleverne om emnet, og
skulle noget opstå akut udfordringer, er det ledelsens ansvar at igangsætte en justering i forsøg på at forbedre undervisningsmiljøet.