Til UU vejledere

BLIV PARAT TIL ERHVERVSUDDANNELSE

Kurset Parat til erhvervsuddannelse forbereder de unge til en erhvervsfaglig uddannelse. De unge får konkrete og relevante kompetencer gennem ”hands on” undervisning i såvel praktiske som boglige fag, der altid er orienteret imod en bestemt erhvervsindgang.

 Kursets formål er at de unge:
– Bliver afklaret i forhold til valg af uddannelse
– Lærer struktur på erhvervsuddannelse
– Lærer de personlige/faglige krav på erhvervsindgang
– Udvikler erhvervsrettede og håndværksmæssige kompetencer
– Stifter bekendtskab med erhvervsrelevant litteratur og centrale fagbegreber
– Bliver målrettet og motiveret til uddannelse, arbejde og liv

Erhvervspraktik
Erhvervspraktik indgår som en vigtig del af kurset. Med støtte og vejledning fra skolen får de unge nemlig mulighed for at prøve kræfter med faget på en rigtig arbejdsplads. Frie Fagskoler har et stort netværk af samarbejdspartnere både i det danske erhvervsliv og blandt erhvervsskoler.

Vejledning
De unge vejledes i forhold til valg af erhvervsuddannelse ved at diskutere tvivlsspørgsmål eller ved på egen krop at afprøve en faglig retning i praksis. Vi ved nemlig, at mange unge lærer bedst ved selv at gøre ting sammen med en lærer eller vejleder som sikkerhedsnet.

Målgruppe
Parat til erhvervsuddannelse er åbent for alle. Det kan være unge med en drømmeuddannelse, men som har brug for at styrke sine kompetencer indenfor området, inden de påbegynder en bestemt erhvervsuddannelse. Eller det kan være unge med lyst til at finde ud af om EUD er noget for dem ved konkret at prøve kræfter med et erhvervsfagligt område.

”Gøremål” som undervisning
Undervisningen er baseret på en særlig gøremålspædagogik, hvor eleven via en praktisk tilgang lærer konkrete håndværksmæssige færdigheder og samtidig øger sin viden i boglige fag på en anderledes og mere inspirerende måde end blot foran tavlen. De praktiske gøremål sker i en social kontekst og er altid målrettet uddannelse, arbejde og liv. 

Et sundt miljøskifte
Frie Fagskolers kostskolemiljø giver optimale forudsætninger for at ruste de unge med de boglige-, faglige- og livspraktiske færdigheder, som er nødvendige for at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Hos os bliver de unge undervist i ”sund livsstil” gennem praktiske gøremål, som hjælper dem til at skabe en god balance i hverdagen og giver de nødvendige forudsætninger for at kunne færdiggøre en uddannelse.

Kurset giver eleven:
 – Undervisning til den erhvervsuddannelse, som de unge ønsker og magter.
– Punktfaglighed i fag relevant for erhvervsuddannelse.
– Afklarende erhvervspraktik i en eller flere omgange.
– Almene kompetencer og livspraktiske færdigheder.
– Personlig livsstil, øget selvstændighed og modenhed.