Bilag vedrørende stillinger som køkkenansvarlig og Game Design underviser

maj 26, 2021

Lokalitet:

Vittrup Fri Fagskole er beliggende ca. en kilometer syd for Vittrup By. Faktisk har Vittrup så få indbyggerer, at den ifølge Danmarks statistik, ikke kan kvalificeres som en by. 

Men Vittrup er en unik “by”, som med enestående sammenhold og gejst er hovedårsagen til at skolen eksisterer i dag.

Borgere i og omkring Vittrup har igennem 3,5 år ydet skolen, et betydeligt samlet lån og 2.100 frivillige arbejdstimer. Uden den massive opbakning og vilje, havde der ikke været en skole.

Det er vigtigt, at skolens personale til enhver tid, respekterer og anerkender skolens “venner” og inddrager disse i skolen. Dette gøres blandt andet via dialog og deltagelse/interesse i byens lokalmiljø.

 

Bestyrelse:

Skolens bestyrelse består af 7 personer. Det er bestyrelsens ønske at nærmiljøet er repræsenteret i skolens bestyrelse, og pt sidder der 4 lokale, en virksomhedsejer, en konsulent og en faglærer fra tech College (tidligerere UU vejleder). 

Ledelsen og bestyrelsen har et stærkt og tillidsfuldt samarbejde, som bygger på en stærke vilje og interesse i, at skolen lykkedes og har succes. 

 

Medarbejderstaben:

Medarbejderstaben består af en bred vifte af kompetente fagpersone med mangfoldige uddannelser og baggrunde. Skolens værdier og målsætninger kræver en personalegruppe, som forstår vigtigheden af relationelt arbejde. Det er skolens grundsyn, at trivsel er en forudsætning for at eleverne kan udvikle sig og tilegne sig faglige kompetencer og livsmestring. Ingen kan lære noget, hvis der er mistrivsel og længsel i fællesskabet. Derfor er undervisningen altid tilrettelagt og tilpasset den enkelte elev, og det niveau eleven er på. Lige så betyder fritidsaktiviteter og interessefællesskaber meget i fagskolemiljøet. 

 

Målgruppen:

Kendetegnende for målgruppen er, at alle har potentiale til at komme i job eller uddannelse. Det er ikke nødvendigvis målet, at eleven skal fortsætte direkte i disse efter Vittrup, men at skolen er en trædesten i udviklingen. Mange elever kommer til skolen, med nederlag og ringe tro på det potentiale vi jagter.

Det er essentielt for at en elev kan blive optaget, at der vises både vilje og gejst, når der er belæg for tilegnelse af kompetencer og livsduelighed. 

 

Hovedreglen er, at så længe eleven kæmper med os og giver de forskellige indsatser en chance, så kæmper vi også med. Vi er kendt som en skole, som tror på eleverne, og tør give dem ansvar. Vi taler med dem i øjenhøjde og behandle dem ligeværdigt. 

Skolen baserer al elevoptag på en 90 % regel, der handler om at starter et projekt, som vi faktisk tror på har 90 % sandsynlighed for at lykkedes. Det forudsætter megen planlægning og tilrettelæggelse i hverdagen, men ligeledes at vi kun optager elever, som vi tror vi kan lykkes med. 

 

Mange fra vores målgruppe kommer direkte fra folkeskole/efterskole, hvor de enten ikke er klar til at komme i gang med job eller uddannelse eller ikke har profiteret af tilbuddet. En anden stor gruppe af målgruppen er de pt. 17-23 årige, som har været i gang fx med en erhvervs-, eller videregående uddannelse, men ikke har kunnet fastholdes. Nogen er endt i negativt miljø med stoffer og alkohol, mens andre har isoleret sig i en kælderen med sin PC.

I et ligeværdigt og anerkende miljø samt med individuelt tilrettelagte forløb har vi stor succes med at skabe trivsel og udvikling for målgruppen.

 

Arbejdsområder

Skolen har brug for fagligt engagerede, strukturerede og modige fagpersoner, som kan indgå i en hektisk og foranderlig hverdag. Linjerne Gastronomi og Event samt Game Design og E-sport har brug for forstærkning til undervisningen, og videreførsel af den igangværende succes. Oprustning på linjerne handler mest af alt, om at sikre og konsolidere vores høje niveau af elevers oplevelse af ophold på skolen. Vi har i sidste skoleåret 2012/2020 haft omkring 75 % af eleverne, som er kommet videre til kompetencegivende aktivitet eller job. 

 

På Gastronomi Linjen har køkkenet brug for en driftstærk køkkenansvarlig, der kan sikre den daglige produktion, af alle måltider til elever og medarbejdere. Eleverne vil være opdelt i to grupper; produktion og moduler. Vores 2 faglærer vil som udgangspunkt, på skift stå for modulerne, som består af brancher som bager, slagter, kok, tjener osv. Hovedansvaret i rollen som køkkenansvarlig, vil primært omfatte opgaver som indkøb, egenkontrol, madplaner, bæredygtig produktion, sund og nærende kost der vækker lyst til at prøve nyt, hos en både småt og storspisende målgruppe samt tilkomme ad-hoc-opgaver. 

 

I Game Design og E-Sport vil de primære opgaver være at skabe en ambitiøs og faglig ramme for en nutidig undervisning. Men for at lykkes med undervisningen vægter du højt relationer til eleverne, så de får mod på at afprøve og afklare sig i branchen. Fx som programmør eller gamedesigner. Sammen med nuværende faglærer, som har opbygget linjens indhold og fysiske rammer, vil du skulle indgå som en stærk forgangsperson, for den videre udvikling af linjen. 

Som udgangspunkt arbejdes der på programmerne:

Unity, Blender, Microsoft Visual Studio og Adobe-pakken

 

Pædagogisk og faglig sparring samt videreudvikling af linjernes indhold og tilbud, vil sammen med linjernes nuværende undervisere og det øvrige personale, være en del af jobbet og få en betydelig plads i dagligdagen. Med skolens tilgang og arbejdsform, hvor det meste bliver tilrettelagt i forhold til den enkelte elev, kræves det parathed til justeringer og finde nye vinkler på de indsatser vi planlægger. 

 

Derfor søger vi ansatte med en stor faglig værktøjskasse, og med bred erfaring inden for både kostskolelivet og relationsarbejde, og som  kan tilgå og forstå en systemisk og narrativ tilgang.

 

Som underviser og ansat på Vittrup Fri Fagskole, kan stillingerne, i forskellig grad og efter aftale, indgå i aften- og weekendvagtordninger. Der hersker stor flexibilitet både fra personalegruppen og ledelsen side, og således får vi altid tingene til at gå op.

 

Yderligere spørgsmål kan rettes til kontaktoplysninger i stillingsannoncen til både forstander og bestyrelsesformand.